Pernilla Alm-Ramberg
Ella Granberg
Christina Hällmyr
Kjell-Arne Johlin
Ann-Louise Håkansson
Carola Larnefeldt
Carola Larnefeldt
Eva Johansson
Linus Sjödahl
Anita Petersson
Torgny Yngvesson
Ulla Strandberg
Kjell Nilsson
Per Florell
Jessica Allmark
Rickard Blomdahl
Svenne Håkansson
Marita Sunesson
Stefan Nilsson
Henrik Malmros
Gunnel Lindsjö
Britt Paland
Necmettin Meletli
Tyrone Stebner
Krister Persson
Safeta Bajraktarevic
Ahmad Alobaid
Inga Henriksson
Nils-Eric Welander
Fereydoon Ghafouri
Margareta Clarén
Sara Zander
Olsson Bertil
Kurt-Arne Johansson

Patric Svensson
Bornell Gustafsson Johanna
Gert Bauhn
Per Wallhoff
Saknas
Maragreta Clarén
Mats Gustafsson
Carl Axling
Roger Bengtsson
Bo Svensson
Sven-Olof Sandberg
Anders Sundqvist
Kjaer Andreas

Anders Olandersson
Hallberg Jan
Anna Gunnarsson
Ulf Hansson
Göte Nilsson
Henningsson Anders
Johansson Carina
Jonas Torkelsson
Ronny Wester
Niklas Welander
Berit Axelsson
Zoran Radanovic
Linda Brannebo
Felicia Campbell
Stefan Nilsson
Maria Rooth
Jan-Anders Nilsson
Christophe Molina
Pålsson Christer
Sven-Olof Sandberg
Viveka Laag
Anders Olsson
Ingegärd Lundahl
Erling Levin
Bengt Olsson
Marianne Edsfeldt
Nilsson Göran
Inga-Britt Hjalmarsson
Antal föreningar:77.